Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych

WSCHODNIEJ WIELKOPOLSKI

62 - 410 Zagórów, Stawisko 9
tel. (63) 276 26 64
email: kontakt@agroturystykawielkopolska.pl

www.agroturystykawielkopolska.pl

Składki za członkowstwo w stowarzyszeniu proszę uiszczać na poniższy nr konta: 

BS Słupca 31 8542 0001 0037 7320 0449 5483

 

Procedura przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia Agroturystycznego Wschodniej Wielkopolski:

1. Starania o przynależność do Stowarzyszenia SGAWW należy kierować bezpośrednio do Prezesa Tel. 63 276 26 64

2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Agroturystycznego SGAWW może nastąpić, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, po zgłoszeniu przez kandydata akcesu w formie pisemnej czyli wypełnieniu i podpisaniu. Deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia SGAWW, opłaceniu wpisowego, składki członkowskiej i rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Wymagana jest rekomendacja - dokonują jej członkowie stowarzyszenia (2 osoby wizytują gospodarstwo).

4. Akt przynależności do Stowarzyszenia Agroturystycznego SGAWW Zarząd Stowarzyszenia potwierdza przesłaniem kandydatów pisma potwierdzającego członkostwo.

5. Niezbędne do wypełnienia dokumenty można pobrać ze strony stowarzyszenia SGAWW.

MASZ PYTANIE ?
Kontakt do poszczególnych gospodarstw w zakładce obiekty agroturystyczne przy każdym obiekcie.

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych

WSCHODNIEJ WIELKOPOLSKI

62 - 410 Zagórów, Stawisko 9
tel. (63) 276 26 64
kontakt@agroturystykawielkopolska.pl

2013 © agroturystykawielkopolska.pl
projekt i wykonanie: